Großsteingrab 16E Gereconstrueerd Hunebed Groß Berßen

Dit is een mooi exemplaar. Geheel in de vermoedelijk originele staat terug gebracht. Op het bord naast het Hunebed de volgende tekst: Al in 1825 werd het graf voor de eerste keer beschreven, toen lag het voor het grootst deel in een heuvel met drijfzand verborgen. Volgens verschillende omschrijvingen uit de 19e eeuw werd het graf in de loop van de tijd steeds losser geweekt. In 1925 waren er naast 28 stenen ook de eerste vondsten zoals scherven en stenen voorwerpen zichtbaar. In 1955 werd het graf door de archeologe dr Elisabeth Schlicht tijdens een opgraving wetenschappelijk onderzocht. De opgraving resulteerde in een 9,5 meter lange grafkamer uit 5 hoek- en 14 lange stenen en een met een liggende steen aangeduide ingang in het midden van de zuidelijke lengtewand. De grond in de ruimte bestond uit kleine zwerfkeien met daarover een laag van graniet. Resten van metselwerk tussen de draagstenen waren ook bewaard gebleven, gaten in een 6 ton zware, doorboorde deksteen getuigen ook hier van een poging tot openbreken van de stenen. Bij de opgraving in 1955 werden er scherven van 330 aardewerken tonnen, 22 pijlpunten uit vuursteen en werktuigen zoals een platte, ook wel als een hanger gebruikte koperschijf gevonden, een klein spektakel! De koperschijf is het eerste metaal dat uit het vroege stenen tijdperk stamt en is een aanwijzing voor intensieve relaties met andere regio’s. Koper is er namelijk in het Emsland niet! In 1956 is er geprobeerd de grafruimte ter plekke met behulp van windkracht en kettingen opnieuw op te richten en werden de gaten met metselwerk gevuld. De vernielde deksteen is met ijzeren klemmen bij elkaar gehouden en vervolgens is het graf met zand en een laag gras- en heideplaggen opgevuld. Deze reconstructie geeft een goed beeld weer van hoe het geruïneerde graf er oorspronkelijk uit moet hebben gezien.

 

 

 

 

 

Ik had het mij nooit zo gerealiseerd, maar waterdicht is zo’n Hunebed blijkbaar niet!

 

 

 

Voor alle details: Stonepages.de