Besinnungstag der OFS, 21 april 2018

Am 21. April 2018 fand der jährliche Reflexionstag des OFS statt. Diesmal in Assen, also gut zu machen. Herman van Veelen sprach über das Wie und Warum von dem Jeannette Noëlhuis und gab einen Workshop zum Thema “Zwischen Traum und Tat”. Das Jeannette Noëlhuis ist eine Wohngruppe, die sich unter anderem um Obdachlose kümmert. Sie tun dies aus ihren christlichen Überzeugungen. Sie helfen allen, ungeachtet ihrer Überzeugungen oder oder das fehlen davon. Der Sprecher ist überzeugter Pazifist. Ich könnte einen langen Weg mit ihm gehen, aber nicht ganz. Pazifismus ist in kleinem Maßstab sehr praktikabel. In großem Maßstab meiner Meinung nach nicht. Ich denke, zum Beispiel wären die Nazis nur mit Pazifisten glücklich gewesen. Sie können es beiseite schieben oder erschießen. Was Gandhi mit den Engländern erfolgreich, mit den Nazis wurde ihm das nicht gelingen. Aber es war eine lehrreiche und praktische Vortrag. Schön, wieder alle OFS-Leute zu sehen.
Englisch ist immer noch das Latein der evangelischen Bewegung.

Bezinningsdag OFS 21 april 2018

Op 21 april 2018 was de jaarlijkse bezinningsdag van de OFS. Dit keer in Assen, goed te doen dus. Herman van Veelen sprak over het hoe en waarom van het Jeannette Noëlhuis en gaf een ‘workshop’ over ‘Tussen Droom en Daad’. Het Jeannette Noëlhuis is omvat een woongroep die zich o.a. bezighoudt met opvang van daklozen. Ze doen dit vanuit hun christelijke overtuiging. Ze helpen iedereen, ongeacht de levensovertuiging of het ontbreken daarvan. De spreker is overtuigd pacifist. Ik kon een heel eind met hem meegaan, maar niet helemaal. Op kleine schaal is pacifisme heel werkbaar. Op grote schaal m.i. niet. Ik denk dat de nazi’s bijvoorbeeld alleen maar blij zouden zijn geweest met pacifisten. Die kun je opzij schuiven of afknallen. Wat Gandhi met de Engelsen deed, was hem met de Nazi’s niet gelukt. Maar verder leerzaam en praktisch. Leuk om alle OFS’ers weer eens te zien.
Engels is nog steeds het Latijn van de Evangelische beweging.

Thuine december 2016 – Het Zonnelied

Ik weet niet meer hoe vaak ik naar het klooster in Thuine geweest ben voor de retraite van het bisdom Groningen. Vaak genoeg, want het voelt vertrouwd als je de poort binnenrijdt. De meeste mensen zijn bekend. Het thema was deze keer het zonnelied van Franciscus. Dat leidt onvermijdelijk weer tot allerlei inhoudelijke uitstapjes. Ik wil eigenlijk alleen maar vermelden dat het weer geslaagd was. Volgende keer weer. Zie HIER voor informatie over het klooster.