Kruiswegstaties

 Statie 4
Jezus ontmoet zijn moeder Maria. Het evangelie zegt dat zij aanwezig was
 Statie 5
Simon van Cyrene helpt het kruis te dragen. Matt. 27:32, Marcus 15:21, Lucas 23:26
 Statie 6
Veronika droogt het gezicht van Jezus af. Niet in de evangeliën
5
Geen afbeelding beschikbaar
6
Geen afbeelding beschikbaar
Dit is mijn eerste ‘Kruiswegstatie foto’. Ik was nog niet begonnen met dit project. Dokkum, Nederland
6
Geen afbeelding beschikbaar
02-07-2017. Nummer 6 lukte niet, er stond iets voor vanwege onderhoud. Komt later nog een keer. Börger, Duitsland
14-07-2017. De Alte Rheder Kirche. Nu geen kerk meer, maar een ‘Gedächtnis Kirche’, Duitsland
 
 14-07-2017. De Alte Rheder Kirche, begraafplaats, Duitsland

 

Assen Maria ten Hemelopneming Assen Maria ten Hemelopneming Assen Maria ten Hemelopneming
 24-11-2017. RK kerk Maria ten Hemelopneming, Assen, Nederland

 

Klooster Thuine Buitenmuur statie 4 Klooster Thuine Buitenmuur statie 5  
 Binnenzijde van de klooster buitenmuur, Thuine, Duitsland

 

Dörpen statie 44 Dörpen statie 55  
 Dörpen, Duitsland

 

Sustrum Statie 4 Sustrum 161229 Statie 5  
 Sustrum, Duitsland

 

     
 
     
 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren