Kruiswegstaties (geparkeerd)

 

 Statie 4
Jezus ontmoet zijn moeder Maria. Het evangelie zegt dat zij aanwezig was
 Statie 5
Simon van Cyrene helpt het kruis te dragen. Matt. 27:32, Marcus 15:21, Lucas 23:26
 Statie 6
Veronika droogt het gezicht van Jezus af. Niet in de evangeliën
5
Geen afbeelding beschikbaar
6
Geen afbeelding beschikbaar
Bonifatiuskapel, Dokkum, Nederland. Dit is mijn eerste ‘Kruiswegstatie foto’. Ik was nog niet begonnen met dit project.
6
Geen afbeelding beschikbaar
St. Jodocuskirche, Börger, Deutschland. Nummer 6 lukte niet, er stond iets voor vanwege onderhoud. Komt later nog een keer.
Alte Rheder Kirche, Rhede, Deutschland. Nu geen kerk meer, maar een ‘Gedächtnis Kirche’, Duitsland
 

Alte Rheder Kirche, Rhede, Deutschland. Begraafplaats.

 

Assen Maria ten Hemelopneming Assen Maria ten Hemelopneming Assen Maria ten Hemelopneming

Maria ten Hemelopneming kerk, Assen, Nederland

 

Klooster Thuine Buitenmuur statie 4 Klooster Thuine Buitenmuur statie 5  

 Binnenzijde van de kloostermuur, Thuine, Duitsland

 

Dörpen statie 44 Dörpen statie 55  

 St. Vituskirche, Dörpen, Deutschland

 

Sustrum Statie 4 Sustrum 161229 Statie 5  

St. Nikolauskirche, Sustrum, Deutschland

 

     
 
     
 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren