Großsteingrab 15B Bei den Düvelskuhlen

 

Waar de reuzen sliepen…
Hunebedden in Emsland zijn schaars. Alleen hier bij de „Düvelskuhlen“, bij de „Deymanns Mühle“ (Groß Stavern) en in Groß Berßen zijn er megalieten van dit bouwtype te vinden. In tegenstelling tot de voor deze regio typische oost-west georienteerde „Emslandse grafruimte“ is de oorspronkelijke grafkamer in noord-zuidelijke richting gelegen en is het graf met een afmeting van 6 x 3 meter relatief klein. Van de uit vier traveeën bestaande ruimte zijn negen draag,- en drie dekstenen bewaard gebleven. Het graf bevindt zich bijna in het midden van de rechthoekige steenzetting van wel 19 bij 5,5 meter. In totaal staan er nu nog 20 stenen op hun oorspronkelijke plek; de overige stenen zijn weggesleept en niet meer op hun oude plaats te vinden. Vanwege deze lange zetting worden dergelijke graven in de volksmond ook wel als hunebedden aangeduid. De naam verwijst hier Ietterlijk naar de middeleeuwse ideeën – dat alleen reuzen in staat waren zulke gigantische bouwwerken te creëren.

 

 

Natuurlijk zijn het geen reuzen geweest en waren er ook geen bovennatuurlijke krachten nodig voor de bouw van deze neolithische werken. Eenvoudige technische hulpmiddelen waren voor de mensen uit de vroege steentijd voldoende. Het transport van de loodzware zwerfkeien, die in de ijstijd door gletsjers hierheen gebracht zijn, gebeurde met behulp van trekdieren en houtrollen. De draagstenen werden met hefbomen kaarsrecht in de voorgegraven gaten geplaatst. De draagstenen werden bijna tot aan de rand in het zand ingegraven. Hierop konden vervolgens, met behulp van rollen en trekdieren, de dekstenen worden geplaatst. Vervolgens werd het hele grafwerk met aarde bedekt en de heuvelvoet een stenen zetting bevestigd – in zijn geheel een technisch meesterwerk!

Coördinaten (Google Maps): 52°48’45.4″N 7°28’56.0″E

Verslag op Flickr

Verslag Google Foto’s

 

Bewaren

Bewaren