Großsteingrab 22 C-D Am Hohen Stein

Tussen het Noordelijk gelegen Lindern en het zuidelijke Löningen ligt het ongelijke megalithische tweetal ‘Der Hohe Stein’ (22D) en het megalietgraf ‘Am Hohen Stein’ (22C). De graven liggen liggen op ongeveer 200 meter afstand van
elkaar. Van de op een heuveltje liggende ‘Hohe Stein’ zijn de wandstenen voor een groot deel weggezakt. Drie van de oorspronkelijke zes dekstenen zijn nog te herkennen, één laat duidelijke vernielsporen zien. Mogelijk lag het bouwwerk volledig onder de grond verborgen. Het megalietgraf ‘Am Hohen Stein’ (22C) is niet ongeschonden door de afgelopen eeuwen heen gekomen. Aan het westelijke uiteinde van de kamer valt de enorme deksteen op, de denkbeeldige reconstructie van de oostelijke kant daarentegen vereist enige verbeeldingskracht.

 

 

 

Bewaren