De enzymfactor – Hiromi Shinya

De schrijver, zo’n beetje de uitvinder van endoscopisch opereren, vermeldt dat de darmen van zuiveldrinkers en vleeseters aanmerkelijk viezer zijn dan van mensen die dat niet doen. De toestand van de darm is bijna een voorwaarde om ziek te worden. In die zin een goed boek, wat aansluit bij het al duizenden jaren oude inzicht in de natuurgeneeskunde van alle culturen. Ook in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde wordt er een losse opmerking over gemaakt.
Zijn idee over bron- of wonderenzymen is m.i. volledig uit de lucht gegerepen. Dat zijn adviezen over voeding wel goed en correct zijn heeft echter niet alleen te maken met zijn enzymtheorie. Wat enzymen inactiveert, inactiveert ook alle andere heilzame aspecten van voeding. Leuk boek, op de theorie na.

God als misvatting – Richard Dawkins

God als misvatting - Richard DawkinsEen vertaling uit het engels: ‘The God delusion’. Voorlopig beperk ik mij tot het lezen van het eerste derde deel. Ik kan het er helemaal mee eens zijn. Er is mij vroeger ook al eens gezegd dat ik niet te veel moest studeren, want dat was slecht voor mijn geloof. De ‘Heere God’ wordt inderdaad overal voor gebruikt, en ook inderdaad, er wordt graag gebruik gemaakt van leemten in wetenschappelijke kennis. Goed om te lezen. Maar in zijn streng dogmatische houding tegenover de evolutieleer is hij net zo religieus als al die anderen.
Religie als evolutionair voordeel. Omdat het overal is, moet er toch een reden voor zijn. Dit wordt benaderd vanuit evolutionaire dogmatiek. Je zou ook kunnen stellen dat religie het gevolg is van een toegenomen sensitiviteit van de hersenen voor het niet zintuiglijke…

Bombay Mateloze stad – Suketu Mehta

Bombay Mateloze stadAls je dit boek leest, dan weet je zeker dat je dààr in ieder geval niet wilt wonen, wàt een stad. Wat beschreven wordt, spoort wel wat met onze eigen ervaringen. Allereerst wil ik je het ‘Bombay theme’ laten horen uit de gelijknamige film. Het boek komt telkens weer terug op de rellen van begin 90’er jaren. De film gaat daar ook over.

Het puberende brein – Eveline Crone

Dit is een Het puberende breinbelangrijk boek voor mij, want ik heb vrijwel dagelijks met pubers te maken. Ik lees er af en toe een hoofdstuk uit. Zo nu en dan zal ik iets samenvatten.

Werkgeheugen
Met name in de ventrale préfrontale cortex wordt informatie vastgehouden. Moet die informatie ook nog gemanipuleerd worden, dan wordt de dorsale préfrontale cortex actief. Corticale rijping vindt ventraal eerder plaats dan dorsaal. Het in gedachten manipuleren van gegevens is voor kinderen tot een jaar of 12 moeilijk. Vanaf 15-16 jaar functioneert dit vermogen op volwassen niveau.
Tot een jaar of 18 hebben kinderen moeite met inhiberen, het afremmen van automatische handelingen. Ze hebben meer last van interferentie, d.w.z. dat je vast zit in een bepaald reactiepatroon, waardoor het moeilijk is af te wijken. Wat voor kleur hebben deze letters? (Het zijn blauwe letters en er staat ‘rood’) Het kind zegt ‘rood’. De puberhersenen reageren slecht op kritiek, maar goed op stimulerende en prijzende woorden.
Een tweede (of derde of vierde) taal kun je het makkelijkst aanleren in de eerste zeven jaar. Daarna wil het ook nog wel, maar niet meer accentloos.
De frontaalkwab van zeer intelligenten ontwikkelt zich trager dan van gemiddelden. Die zijn vaak wat langzamer in ontwikkeling. Dat is een probleem bij de CITO toets: die is op een vast moment, als de intelligente breinen nog niet zijn uitgerijpt. Slimme kinderen komen dan op verkeerde scholen terecht. Hoe het toetsen de gemiddelde intelligentie van dit land omlaag haalt…

De Legacy trilogie 3 – Star Marines

Deze is leuk! De ‘Hunters of the Dawn, de ‘Xul’, trekken op tegen de aarde. Ze beginnen asteroïden naar de aarde te gooien. De meeste daarvan kunnen worden verpulverd, maar wat er uiteindelijk toch op aarde terechtkomt, is voldoende om de hele beschaving plat te leggen. Het Xul schip kan echter na ouderwets enteren worden vernietigd met een aantal bommen die binnen in het schip geplaatst worden…
De asteroïden vernietigen vrijwel de hele beschaving op aarde. Alleen Australië blijft als sociaal-politieke eenheid herkenbaar. De mensheid bestaat eigenlijk alleen nog elders in het zonnestelsel. De Xul blijken toch enige zwakke plekken te hebben. Omdat de enige keus is te wachten op en nieuwe aanval of zelf actie te ondernemen, wordt gekozen voor het laatste. Uiteraard gaat dit goed en is het gevaar in ieder geval voor honderd jaar afgewend.
Wat opvalt is dat de schrijver goed heeft nagedacht over alle problemen die ruimtevaart met zich meebrengt, en ook over oorlogvoering in de ruimte. Ik kan haast niet wachten om met de volgende serie te beginnen.

De Legacy trilogie 2 – Battle Space

Ergens bij Sirius zweeft een groot rad, een ruimtestation. Het is opgebouwd uit resten van zwarte gaten. Het is door iemand gebouwd om zonder tijdverlies naar alle plekken in het universum te kunnen reizen, mits er maar een tegenstation is. De eerste menselijke expeditie wordt door een goudkleurig ruimteschip vernietigd. Een tweede expeditie start, maar nu met meer schepen en mariniers. Het blijkt dat het station bewoont is, en natuurlijk ontbrandt er een strijd, die in een impasse eindigt. Er wordt vrede gesloten met het bewonende ras. Zij blijken de nazaten van van het ras dat als laatste de aarde bezocht. Ook zij zijn vernietigd door de ‘Jagers van het begin’. Deze jagers gebruiken het station nog steeds, zij speuren actief naar alle rassen die ruimtevaart ontwikkelen en vernietigen deze. Er komt er één door de poort, de menselijke vloot ziet kans dit schip te vernietigen.
Aardig is hoe beschreven wordt dat de computers geheel met de hersenen vervlochten raken. Ook kunstmatige intelligenties zijn heel gewoon. Een ander probleem dat aangepakt moet worden, is dat van het tijdverschil. Ruimtevaarders die terugkomen, kennen de aarde nauwelijks meer. Er ontstaat een derde categorie burgers met geprotocolleerde spraak.

De Legacy trilogie 1 – Star Corps

Dit is het eerste deel van de tweede trilogie over de ‘Space Marines’. Even een samenvatting: in de 21e eeuw worden op de maan en op Mars restanten van een oude beschaving gevonden, later ook op Europa, een maan van Jupiter. Het zit ongeveer als volgt in elkaar: ongeveer 50.000 jaar geleden kwamen de ‘Bouwers’ op aarde. Zij deden iets met menselijk DNA. Deze beschaving verdween. Toen kwamen de An, ongeveer 10.000 jaar geleden. Zij onderwierpen de mensen en gebruikten ze als slaven. Ook zij verdwenen. Vermoedelijk door toedoen van een ander ras: de ‘Jagers van het begin’. Zij beëindigden beide kolonisaties door asteroïden op aarde te laten vallen. Een paar mensen overleefden, vandaar dat in allerlei mythen en sagen deze thema’s terug komen. Daarna was er nog een kort contact met een derde buitenaards ras. Deze lieten geen ruïnes achter, slechts een aantal mythen.
In dit verhaal blijkt dat er nog een An kolonie bestaat. De Aarde (verscheurt door allerlei oorlogen) stuurt een expeditie om de menselijke slaven die daar nog zijn, te bevrijden. Het wordt een bloederige slag met de An, die grotendeels zijn teruggevallen in primitivisme. Vervelend is het continue opgehemel van de Mariniers. Als je bij de landmacht zit, tel je eigenlijk niet mee. En natuurlijk zijn de Verenigde Staten helemaal toppie!

Paul of Dune – Brian Herbert en Kevin J. Anderson

Deel zoveel uit de ‘Dune’ serie, Duin op zijn nederlands. Na het overlijden van de bedenker van het Dune heelal, Frank Herbert, is zijn zoon samen met Kevin J. Anderson aan het schrijven geslagen en hebben ze alle gaten in de geschiedenis zo ongeveer gedicht. Dit boek is het directe vervolg op Dune en komt nog vòòr Dune Messiah. Paul Atreides is keizer, maar moet zijn macht bevechten in het bekende heelal. Was hij in het eerste deel vooral sympathiek, hij begint nu toch wat nare trekjes te vertonen.

The Clone Elite – Steven L. Kent

Dit is een vertegenwoordiger van de militaire sf. Je ziet dat steeds meer, een aantal delen achter elkaar over één of ander kosmisch conflict. In dit geval gaat het over een gekloonde marinier, eentje die weet dat hij gekloond is. Alle andere kloons zijn zo geprogrammeerd dat ze denken dat iedereen een kloon is, behalve zij. De strijd gaat tegen een religieuze secte. Pas veel later blijkt dat deze secte gemanipuleerd wordt door een niet menselijk ras met snode bedoelingen ….
Er zijn vier delen van: the clone republic, the rogue clones, the clone elite en the clone alliance. Zie de website van de auteur

The Dawning of Power – Brian Rathbone

Toch maar weer eens een fantasyboek, en meteen een trilogie. Deze band bevat de volgende titels: Call of the Herald, Inherited Danger, Dragon Ore.Het is een leuk verhaal en bevat alle fantasy elementen: de hoofdpersoon blijkt niet alleen de uitverkoren heraut te zijn, maar ook nog van adel. Aan het eind komen er ook nog draken tevoorschijn. Aardig is wel , dat profetieën zelfvervullend zijn: als je erin gelooft, dan komen ze ook uit. Zo is het ook met de Herald. Iedereen denkt dat zij het is, ze voegt zich in die rol en wordt het dan ook. De hoofdpersonen zijn nogal tweedimensionaal. Van enige infrastructuur is nauwelijks sprake.
Zie www.brianrathbone.com

Een kleine geschiedenis van bijna alles – Bill Bryson

Van mijn broer gekregen op mijn verjaardag. Een geweldig boek waarin wordt verteld van de mensen die de wetenschap en ons wereldbeeld gevormd hebben. Van de vulkanen onder onze voeten en de meteoren die rakelings langs ons suizen. Goed boek voor in bed, elke avond een paar bladzijden. Aan de andere kant, als je weet wat voor gevaren onze planeet allemaal bedreigen …
Voor verder informatie zie de website van de auteur.

Griekse mythen en sagen

Dit boek heb ik gekocht toen ik een jaar of 14 was. Het heeft diepe indruk op mij gemaakt. De verhalen waren kort en bondig. Ik begreep na lezing meer van allerlei spreekwoorden en gezegden. Ook tijdens mijn studie heb ik er veel aan gehad. In het medisch jargon kom je vaak mythologie tegen. Ongelofelijk hoeveel hiervan in ons dagelijks spraakgebruik is blijven hangen! Ik zie dit boek nog weleens liggen in boekenstalletjes op de markt. Mocht je er ooit één zien liggen: meenemen!