Categoriearchief: Geschiedenis

Geschiedenis van het ontstaan van het universum tot nu

De Upstalboom

Grabhügel und Versammlungsplatz im Mittelalter.

‘Eala frya Fresena!’

Zo begroetten de afgezanten van de zeven Friese Seelanden elkaar meer dan 800 jaar geleden. De Upstalsboom is een oude Thing of ding plaats. het is een buitenplaats waar mensen hebben vergaderd, politiek hebben bedreven en waar recht is gesproken.
De Upstals-boom is het toonbeeld van ‘Friese vrijheid’. De bijeenkomsten bij de Upstalsboom dienden om de innerlijke rust te bewaren en een onafhankelijk ‘Fries buitenlands beleid’ te vormen. Friesland bestond in die tijd uit meerdere autonome gebieden die zich hadden verenigd in de Landfriedensbund. Het strekte zich uit van het huidige IJsselmeer tot de Weser. Elke nationale gemeente stuurde twee afgevaardigden naar de bijeenkomst – die elke dinsdag na Pinksteren plaatsvond.
Bijzonder aan “Friese Vrijheid” was dat de Friezen niet afhankelijk waren van een “landheer”, maar hun vertegenwoordiger kozen op basis van een coöperatieve grondwet. De enige erkende heer was (sinds Karel de Grote) de koning. Friezen van de Upstalsboom hadden hun vrijheid al in de 11e eeuw vastgelegd in de “Zeventien rechtplaatsen” en de “Vierentwintig Landsrechten”. In 1323 werden de “Leges Upstalsbomicae” (wetten van de Upstals-boom) aangenomen. Het feit dat men hier op een vroeg-middeleeuwse grafheuvel bijeenkwam, duidt op een lange traditie van deze plaats als ontmoetingsplaats, en hoewel vermoed wordt dat de eerste ontmoetingen bij de Upstalsboom plaatsvonden in de 12e eeuw of zelfs eerder, zijn de bijeenkomsten van 1216 en 1231 slechts gedocumenteerd. Het zegel waarmee contracten zijn gecertificeerd is behouden gebleven. Twee van deze “‘Totius Frisiae-zegels” bevinden zich in Bremen en de derde in het Nationaal Archief in Parijs. Het dateert uit 1338 en bezegelde een contract met koning Filips VI. van Frankrijk.
De stenen piramide is in 1833 door het Oost-Friese landschap gemaakt ter nagedachtenis aan deze oude Friese Ontmoetingsplaats gebouwd.
Op het hoogste punt van de zandrug, die zich hier uitstrekt ten oosten van de Ehe (Aa) die ooit in de Eems bij Emden stroomde, zijn bij de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van dit monument in 1815, de bouw van de huidige piramide in 1833 en archeologische studies rond 1990 werden er kleipotten gevonden die alleen uit vroegmiddeleeuwse graven kunnen komen. Een Rijnlands importschip en een rijkelijk gesmeed en rijk versierd zwaard zijn schatten die vermoedelijk wijzen op ten minste twee graven van hooggeplaatste persoonlijkheden die rond 800 op een heuvel dateren. Op basis van de vondsten kan worden uitgegaan van de vestiging en het beheer van de zandrug sinds de vroege middeleeuwen.

Upstalsboom

Auf der höchsten Stell des Sandrückens, der sich hier östlich der einst bei Emden in die Ems mündenden Ehe (Aa) erstreckt, sind bei Vorarbeiten für den Bau eines geplanten Denkmals 1815, bei den Bauarbeiten der heutigen Pyramide 1833 und bei archäologischen Untersuchungen um 1990 Metallgeräte und Tongefässe gefunden worden, die nur aus frühmittelalterlichen Gräbern stammen können. Ein rheinisches lmportgefäss sowie ein aufwendig geschmiedetes und reichhaltig verziertes Schwert sind Kostbarkeiten, die auf mindestens zwei, um 800 datierte Gräber sozial hochrangiger Persönlichkeiten vermutlich in einem Hügel hinweisen. Auf Grund der Funde ist eine Besiedlung und Bewirtschaftung des Sandrückens seit dem frühen Mittelalter anzunehmen.

Lees verder

Upstalboom, Grabhügel und Versammlungsplatz im Mittelalter.

Auf der höchsten Stelle des Sandrückens, der sich hier östlich der einst bei Emden in die Ems mündenden Ehe (Aa) erstreckt, sind bei Vorarbeiten für den Bau eines geplanten Denkmals 1815, bei den Bauarbeiten der heutigen Pyramide 1833 und bei archäologischen Untersuchungen um 1990 Metallgeräte und Tongefässe gefunden worden, die nur aus frühmittelalterlichen Gräbern stammen können. Ein rheinisches lmportgefäss sowie ein aufwendig geschmiedetes und reichhaltig verziertes Schwert sind Kostbarkeiten, die auf mindestens zwei, um 800 datierte Gräber sozial hochrangiger Persönlichkeiten vermutlich in einem Hügel hinweisen. Auf Grund der Funde ist eine Besiedlung und Bewirtschaftung des Sandrückens seit dem frühen Mittelalter anzunehmen.
Mit Upstalsboom wurde im Mittelalter ein Pfahl oder Mal aus Holz (Boom) in einem für eine Versammlung von Menschen oder Vieh eingefriedigtem Stück Landes (upstal) bezeichnet. Nach der Überlieferung des 16. jahrhunderts befand sich an dieser Stelle derjenige Upstalsboom, bei oder vor dem sich im Bedarfsfall Abgesandte der freien Frieslande zwischen Lauwers bzw. Zuidersee (NL) und Unterweser, die im Mittelalter einen Bund der sog. Sieben Seelande bildeten, in der Regel am Dienstag nach Pfingsten versammelten, um gemeinsam für die Verteidigung der Freiheit und Bewahrung des Friedens zu sorgen. Dieser Bund trat erstmals Mitte des 12. Jahrhunderts und zum letzten Mal 1361 in Erscheinung. Der Upstalsboom wurde auch über das Mittelalter hinaus zum Symbol der Friesischen Freiheit und Einheit.
Voor een uitgebreider foto verslag, zie HIER.

Hannekemaaiers en Hollandgängerei

 Afgelopen zondag reden we door Lorup en zagen de hiernaast weergegeven beelden. Erg representatief voor een lange periode van grote armoede in deze regio. Er was hier geen droog brood te verdienen en veel mannen (echtgenoten, vaders) vertrokken als seizoensarbeider naar
‘Holland’. En velen trokken nog verder, naar Amerika. Op de seizoensarbeiders kom ik later nog eens terug. De beelden geven wel heel mooi weer hoe het vroeger was. Armoede.

 

 

Tag der Deutsche Einheit!

Op zaterdag 3 oktober werd de ‘Wiedervereinigung’ gevierd. In het hele
land waren de winkels dicht, in Nederland deden de winkels langs de
grens goede zaken. De krant ‘Bild’ had een sonderausgabe waarin ze het volgende publiceerden: ‘25 schlagzeilen auf die BILD sich in den nächsten 25 jahre freut‘! Behalve het nieuws dat Kim Kardassian ingeklemd raakt in de Brandenburger Tor, zijn deze toch ook wel leuk:

Hermann Abels

Dit is Hermann Abels. Ik heb hem gefotografeerd in een positie van achterstallig onderhoud. Hij was wel iemand. Hij heeft diverse historische studies gedaan, onder andere naar de christianisering van het Emsland en de oorsprong van de plaatsnamen in de regio. Hoewel geboren in Emsland heeft hij een groot deel van zijn leven doorgebracht in Paderborn. Voor details zie HIER.