Lager 6 Oberlangen

Ook van dit Lager is niets meer over. Dit monument staat op de hoek van de Nord-Süd Straße en de Lagerstraße. Daarachter lag het kamp. De begraafplaats is hier vlak bij.
Tijdens het nationaalsocialistische bewind van 1933 tot 1945 waren er in totaal 15 gevangenkampen in het Emsland en in de graafschap Bentheim. Ze hadden verschillende functies als concentratie-, straf- en krijgsgevangenenkampen. Het werd gebouwd in de herfst van 1933 en diende aanvankelijk als trainingskamp voor de bewakers. Vanaf april 1934 gebruikte de gerechtelijke administratie het kamp om 1000 gevangenen onder te brengen. De bewaking werd uitgevoerd door een SA-eenheid in dienst van de rechterlijke macht, die later werd aangevuld met Justitie medewerkers. Tot het begin van de oorlog zaten mensen gevangen die door het naziregime werden vervolgd om etnische, politieke, racistische, sociale of religieuze redenen. Daarnaast was er een veel grotere groep gedetineerden die was veroordeeld voor strafbare feiten. De straf was vaak niet alleen gebaseerd op de misdaad, maar ook op vermeende attitudes en persoonlijkheidskenmerken, evenals een verondersteld “schadelijk voor de mensen” -gedrag. Afhankelijk van het seizoen moesten de gevangenen 8 tot 12 uur per dag dwangarbeid verrichten in de heide (afwatering, aanleg van wegen en paden, turfafgraving). Naast deze algemene kwelling werden de gevangenen ook nog onderworpen aan frequent fysiek en mentaal mishandeling door de bewakers. In 1935 werden maandelijks gemiddeld 788 gevangenen opgesloten. Ongeveer 80 procent van hen was aan het werk. Ongeveer de helft van de gevangenen uit Oberlangen werd in september 1938 naar de Palts teruggetrokken om er vestingwerken te bouwen. Pas in de zomer van 1939 werd het kamp opnieuw bezet door 800 tot 1.000 gevangenen. Na het begin van de oorlog in september 1939 nam het opperbevel van de Wehrmacht het kamp als krijgsgevangenenkamp over en wees het als bijkantoor toe aan het krijgsgevangenenkamp VI B Neu Versen. In 1940/41 werd het kamp bezet door ongeveer 1.400 Poolse soldaten en in de herfst van 1941 door 2.000 Sovjet soldaten. In 1943 werd Oberlangen een officierskamp. Op 1 september 1944 waren hier 4.967 Italiaanse militaire geïnterneerden en 920 Sovjetofficieren als krijgsgevangene geregistreerd. Na het mislukken van de Opstand in Warschau werden van december 1944 tot april 1945 vrouwelijke krijgsgevangenen van het Poolse binnenlandse leger naar Oberlangen gebracht. In maart 1945 waren hier in totaal 1.556 vrouwelijke krijgsgevangenen. Op 12 april 1945 werd het kamp bevrijd door de 1e Poolse Pantserdivisie. Op de oorlogsbegraafplaats in Oberlangen rusten 62 Sovjet soldaten in individuele graven en 2.000 tot 4.000 onbekende Sovjet krijgsgevangenen in collectieve graven.
Locatie Google Maps

Links:
www.relikte.com
www.gedenkstaette-esterwegen.de/

Naar Boven