Großsteingrab 15A Düvelskuhlen

Tot 1932 lag dit graf onder een heuvel verborgen. Slechts drie dekstenen, twee draagstenen, een afsluitsteen en een steen bij de ingang waren net als de 18 omringende stenen zichtbaar. In oktober 1932 werd dit graf middels een eerste systematische opgraving door dr. Karl Hermann Jacob-Fresen wetenschappelijk onderzocht. Onder de heuvel vond hij een bijna volledig graf! In totaal zijn er 35 stenen aan de voet van de heuvel bewaard gebleven. Deze steenkrans ligt op relatief grote afstand rondom de 9 meter lange, relatief kleine grafruimte. Deze oost-west georiënteerde ruimte is opgebouwd uit 7 draagstenen in de lengte en één draagsteen in de breedte. Vier dekstenen zijn in tact gebleven, een van de dekstenen van de uit 2 draagsteen-setjes gebouwde ingang ligt nu buiten de steencirkel.
Bis 1932 lag dieses unter einem Hügel verborgen Nur drei Decksteine, zwei Tragsteine, ein Abschluss- und ein Eingangsstein sowie 18 Steine der Umfassung waren obertägig sichtbar. lm Oktober 1932 wurde dieses Grab in einer ersten systematischen Ausgrabung durch Dr. Karl Hermann Jacob-Friesen wissenschaftlich untersucht: Er fand unter dem Hügel ein nahezuvollständig erhaltenes Grab! Insgesamt 35 Steine der Umfassung am Hügelfuß sind erhalten. Dieser Steinkranz zieht sich in relativ großem Abstand um die mit 9 m Länge vergleichsweise kleine Grabkammer. Diese ost-west-orientierte Kammer wird ausjeweils 7 Tragsteinen an den Längsseiten und jeweils einem Tragstein an den Schmalseiten gebildet. Vier Decksteine sind erhalten, einer der Decksteine des aus zwei Tragsteinpaaren gebildeten Zugangs liegt heute außerhalb des Steinkranzes.
 

 

 

 

 

Lokatie (Google Maps): 52°48’53.4″N 7°29’02.4″E

Bewaren