Großsteingrab 12A in der Kunkenvenne

Lokatie in Google Maps
MAPcode: 9G8.498
Terug naar Großsteingräber overzicht

Großsteingrab 12A

Het grote stenen graf in de Kunkenvenne bij Thuine is een zeer indrukwekkende en opmerkelijke voorziening. Het bijzondere hierbij is dat de omheining bestaat uit twee stenen ovalen.
De kamer, een typische “Emslandkamer”, is oost-west georiënteerd en heeft een lengte van 27 meter. De toegang is in het midden van de zuidelijke lange zijde. Het systeem is bijna volledig bewaard gebleven. De dekstenen staan ​​deels op de steunstenen, sommige zijn in de kamer geglipt. Af en toe ontbreken dragende stenen, sommige zijn een beetje verplaatst. De ingang is goed te zien, maar de twee dekstenen van de ingang zijn eraf gegleden. De dubbele behuizing is zeer goed te zien. Slechts een paar stenen ontbreken hier. Het buitenste stenen ovaal bestaat uit iets grotere stenen dan het binnenste.
De eerste berichten over opgravingen gaan ver terug. De officieren van Napoleon zouden verantwoordelijk zijn voor het feit dat stenen werden ondermijnd en zonken. Het toenmalige bosbestuur heeft de stenen waarschijnlijk in 1824 weer op hun plaats gezet.
Bij opgravingen door graaf Münster in de 19e eeuw werden stenen bijlen en barnstenen kralen gevonden, evenals talrijke kleivaten uit de trechterbekercultuur. Andere vondsten van dit type werden gedaan in 1878.