28A Visbeker Braut, Wildeshausen

 Vanaf de Visbeker Bräutigam is het ongeveer 5 km lopen naar de ‘Braut’. Het teksbord ernaast vermeld het volgende:

De Bruid van Visbek (Visbeker Braut) is een enorm hunebed met een lange, rechthoekige zetting. De aan de westkant gelegen grafkamer, met een omtrek van 5,5 x 1,5 meter, ligt ingebed in de grafheuvel. De bruid wordt aan de westzijde ingesloten door de bijzonder imposante ,wachterstenen“ die waarschijnlijk pas in de 19de eeuw zo zijn opgesteld. De naam ,Bruid van Visbek“ behoort tot de oudste namen van dit soort megalietgraven (1765). Begrippen als „Bruidstenen“ etc. stammen uit een ver verleden toen er bij de megalieten nog huwelijksrituelen uitgevoerd werden. De sage van de Bruid van Visbek is in 1801 in drukvorm verschenen. Een boerendochter moest tegen haar wil in trouwen met een man die ze niet lief had. Zij bad tot God dat zij nog liever in steen veranderde en haar wens ging in vervulling: aan de ene kant werd de stoet van de bruid versteend en aan de andere kant de bruidegom en de bruidswagen.

In 1933 wilde het Volkenkundig Museum van Bremen het graf van de bruid uitgraven, maar kreeg hiervoor geen toestemming. Hierdoor bevindt het hunebed zich nog altijd in onaangetaste toestand.

Naar boven