Hunebed D45

Dit hunebed is met zijn 18,5 meter lengte een van de grootste van Drenthe. De bouwers hebben een opvallende plek uitgekozen, bovenop een stuifduin. Ze hebben ook een ontwerp gemaakt aan de hand van de grootste deksteen. Die ligt in het midden, en van daaruit loopt de grafkamer naar de uiteinden taps toe. Aan die grote deksteen is een verhaal verbonden: koning Lodewijk Napoleon zou er met zijn paard op zijn gaan staan, om zijn ruiterkunsten te bewijzen.

In de tijd dat Lodewijk Napoleon regeerde (1806-1810) had men nog weinig besef van de kwetsbaarheid van de hunebedden. Je mocht ze niet met opzet vernielen, maar niemand vond het een bezwaar om erop te klimmen. Toch kan een hunebed wel degelijk worden beschadigd door al dat geklim en het is zeker slecht voor de zeldzame korstmossen die op de stenen groeien. De hunebedden hebben altijd te lijden gehad van mensen die de stenen opzettelijk beschadigden. Vroeger werden de stenen gebruikt als bouwmateriaal en waren dus geld waard. In een van de stenen van dit hunebed zitten nog de gaten die stenenslopers er ooit in. hebben geboord. In onze tijd vormt een ander soort mensen een bedreiging: in 2011 werd de grote deksteen van dit hunebed zwaar beschadigd door vandalen.

Naar boven