Großsteingrab Deymans Mühle 14 a, b, c en d

 

 

 

Op deze kleine heuvel vlakbij het riviertje Noordradde bevindt zich deze groep van 4 hunebedden. Ondanks de deels grote vernielingen zijn er nog steeds verschillende bouwtypen te onderscheiden. Het 1e graf wijkt door zijn zuid-noordelijke ligging af van de andere oost-west georiënteerde stenen. Het gaat hier om resten van een kleine stenen ruimte van ongeveer 2,2 meter lang. Het 2e graf bestaat uit 2 traveeën en is ongeveer 3×2 meter. De ingang bevond zich hoogstwaarschijnlijk aan de zuidkant. De boringen in een van de draagstenen verwijzen naar een doelgerichte vernieling van dit graf. Het 3e graf is met een lengte van 7,7 meter aanzienlijk groter en bestaat uit 9 traveeën. Bij het laatste graf gaat het om een zogenaamd hunebed: een kleine ruimte die omringd is door rechthoekige, omhoogstaande stenen.
 Van de groep van 4 hunebedden is dit (Deymann 4) de meest opvallende. De graven in Emsland van het type ‘Emslandse Graven’ hebben overwegend lange grafruimtes en en rond-ovale steenzettingen. De ruimte van het hunebed is met 4 traveeën en een expansie van 6×3 meter relatief klein. Desalniettemin is de rechthoekig gevormde steenkrans ongeveer 33 meter lang en 7 meter breed, een uitzonderlijke afmeting. Hunebedden in letterlijk zin van het woord zijn alleen te vinden hier in Klein Stavern, in Sögel en in Groß Bersen (‘Brutsteene’). De steen zelf is recht en goed bewaard gebleven, van de rechthoekige steenzetting ontbreken echter de meeste stenen.. Ook hier zijn boorgaten te vinden in een afgebroken stuk deksteen. Deze zijn terug te voeren naar de vernielingen van de graven in de 18e en 19e eeuw.

Bewaren

Bewaren