Lager 5 Neusustrum

 

Op deze plek bevond zich het kamp V Neusustrum, dat ondergeschikt was aan de centrale administratie van het gevangenkamp in Emsland, gevestigd in Papenburg. In de jaren 1940-1943 werden hier enkele duizenden Polen gevangen gehouden. Ter nagedachtenis aan allen die geleden hebben en zijn gestorven.

An dieser Stelle befand sich das Lager V Neusustrum, das der Zentralverwaltung der Strafgefangenenlager im Emsland mit sitz in Papenburg unterstand. In den Jahren 1940-1943 wurden hier einige tausende Polen gefangengehalten. In ehren dem Gedanken an alle, die hier litten und starben.

Emslandlager 5 NeuSustrum

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren