Lager 10 Fullen

 52.690158, 7.175082
Achter dit bord bevond zich van 1934 tot 1945 kamp Fullen. Het werd in 1934 gebouwd. In 1938 werden er 1200 gevangenen geplaatst, die in het veen moesten werken. Uit de andere kampen werden wel mensen weggehaald die aan de Antlantikwall moesten werken, zo niet hier. Er werden mensen opgesloten die door het Nazi regime vervolgd werden vanwege etnische, politieke, racistische, sociale of religieuze redenen. Er werd niet alleen gerekend met de zg ‘overtreding’, maar ook met persoonlijkheidskenmerken. Na het begin van de oorlog werden er Franse en Poolse krijgsgevangenen geplaatst, later ook Russische. Vanaf 1943 ook Italianen en vanaf die tijd fungeerde het kamp ook als lazaret, zonder ook maar enige voorziening. De gevangenen werden ingezet voor veenontginning, maar ook voor allerlei ander werk. Het zware werk, de slechte verzorging, de ondervoeding leidden tot uitputting en ziekte. Vooral de Russen werden vanwege de nazi rassenideologie zeer slecht behandeld, duizenden stierven. In april 1945 werd het kamp door de Canadezen bevrijd. Op de begraafplaats bij Fullen rusten 137 bij naam bekende doden en verder ongeveer 1500 onbekende sowjet krijgsgevangenen.