Tagarchief: hunebed

Hunebed D21 en D22 bij Bronneger

Beide hunebedden liggen slechts enkele meters van elkaar verwijderd. De D22 is de kleinste van Nederland. De D22 ziet er nog fraai uit. Op een paar plekken in Drenthe staan twee hunebedden vlak bij elkaar. D21 en D22 vormen zo’n hunebeddenpaar. D22 is het kleinste steengraf van Nederland. D21 is heel symmetrisch gebouwd. In 1918 werd dit hunebed opgegraven door de archeoloog A.E. van Giffen. Hij vond er de resten van veel bijzondere potten. Maar het hunebed gaf geen geheimen prijs over de manier waarop de bouwers hun doden bijzetten.
De omgeving van deze hunebedden is in de loop der jaren niet erg veranderd.

Bij opgravingen in hunebedden is veel aardewerk gevonden. De archeologen denken dat iedere dode een eigen servies meekreeg, waarschijnlijk gevuld met eten en drinken. Ander aardewerk zou afkomstig kunnen zijn van ‘dodenmaaltijden’ die door de nabestaanden werden genuttigd. Maar we zullen nooit precies weten wat het grafritueel van de Drentse hunebedbouwers was.

Van de doden die in de Drentse hunebedden begraven werden, is bijna niets overgebleven. In hunebedden in andere landen – Duitsland, Denemarken, Zweden – zijn wél menselijke botten gevonden. Soms ging het om complete skeletten. Maar er zijn ook gevallen bekend van losse schedels en dijbeenderen die in een hoek zijn gelegd. Daarom is wel gedacht dat schedels een bijzondere betekenis hadden voor de nabestaanden.

Voor meer info zie:

Hunebed D21

Hunebed D21 bij Bronneger

Hunebed D22 bij Bronneger

Hunebed D22 bij Bronneger

Hunebed D21 en D22 Bronneger
|Up|

 

Großsteingrab 18D Steenhus

Het steenhuis Het ,,Steenhus” is een van de drie overgebleven megalietgraven in Börger. Ca. 180 meter ten noordoosten van dit graf liggen de, hunestenen’, een sterk vernield graf van ongeveer dezelfde grootte als het Steenhus met nog vier dek – en elf draagstenen. Ca. 250 meter ten zuidwesten van dit Steenhus bevindt zich nog een ander, nog meer afgebroken, graf met slechts een dek,- en vijf draagstenen. In de oost-west georiënteerde grafkamer van het Steenhus zijn negen van de oorspronkelijk elf dekstenen bewaard gebleven. Van de elf draagstenen aan de lengtekant ontbreekt alleen aan de noordkant een draagsteen, ook de draagstenen aan de smalle kant zijn aanwezig. Van de ovale steenkrans, die om de kamer heen lag, is slechts een enkele steen naast de ingang overgebleven.
Naar Boven
De coördinaten:

52.914726, 7.528058

Naar Boven

 

Hunebed D28 en D29

De hunebedden zijn de oudste monumenten van Nederland. Ze zijn meer dan 5000 jaar geleden gebouwd door mensen van de Trechterbekercultuur. Zij waren de eerste boeren van Noord-Europa. In de hunebedden begroeven zij hun doden.

Van de 52 Drentse hunebedden staan er zestien in paren bij elkaar, en nog eens zes vormen twee groepjes van drie. D28 en D29 zijn een voorbeeld van een hunebeddentweeling. Ze hebben ieder hun eigen geschiedenis, al kan de bezoeker van nu dat niet zien. In D29 is nooit gegraven, terwijl D28 in 1927 helemaal is opgegraven.

|Up|
Start lokatie: 52.925861, 6.811306
Voor alle foto’s: Klik HierInteressante LINKS (worden geopend in nieuwe pagina):

|Up|

 

Großsteingrab 15B Bei den Düvelskuhlen

 

Waar de reuzen sliepen…
Hunebedden in Emsland zijn schaars. Alleen hier bij de „Düvelskuhlen“, bij de „Deymanns Mühle“ (Groß Stavern) en in Groß Berßen zijn er megalieten van dit bouwtype te vinden. In tegenstelling tot de voor deze regio typische oost-west georienteerde „Emslandse grafruimte“ is de oorspronkelijke grafkamer in noord-zuidelijke richting gelegen en is het graf met een afmeting van 6 x 3 meter relatief klein. Van de uit vier traveeën bestaande ruimte zijn negen draag,- en drie dekstenen bewaard gebleven. Het graf bevindt zich bijna in het midden van de rechthoekige steenzetting van wel 19 bij 5,5 meter. In totaal staan er nu nog 20 stenen op hun oorspronkelijke plek; de overige stenen zijn weggesleept en niet meer op hun oude plaats te vinden. Vanwege deze lange zetting worden dergelijke graven in de volksmond ook wel als hunebedden aangeduid. De naam verwijst hier Ietterlijk naar de middeleeuwse ideeën – dat alleen reuzen in staat waren zulke gigantische bouwwerken te creëren.

 

 

Natuurlijk zijn het geen reuzen geweest en waren er ook geen bovennatuurlijke krachten nodig voor de bouw van deze neolithische werken. Eenvoudige technische hulpmiddelen waren voor de mensen uit de vroege steentijd voldoende. Het transport van de loodzware zwerfkeien, die in de ijstijd door gletsjers hierheen gebracht zijn, gebeurde met behulp van trekdieren en houtrollen. De draagstenen werden met hefbomen kaarsrecht in de voorgegraven gaten geplaatst. De draagstenen werden bijna tot aan de rand in het zand ingegraven. Hierop konden vervolgens, met behulp van rollen en trekdieren, de dekstenen worden geplaatst. Vervolgens werd het hele grafwerk met aarde bedekt en de heuvelvoet een stenen zetting bevestigd – in zijn geheel een technisch meesterwerk!

Coördinaten (Google Maps): 52°48’45.4″N 7°28’56.0″E

Verslag op Flickr

Verslag Google Foto’s

 

Bewaren

Bewaren

Großsteingrab 15A Düvelskuhlen

Tot 1932 lag dit graf onder een heuvel verborgen. Slechts drie dekstenen, twee draagstenen, een afsluitsteen en een steen bij de ingang waren net als de 18 omringende stenen zichtbaar. In oktober 1932 werd dit graf middels een eerste systematische opgraving door dr. Karl Hermann Jacob-Fresen wetenschappelijk onderzocht. Onder de heuvel vond hij een bijna volledig graf! In totaal zijn er 35 stenen aan de voet van de heuvel bewaard gebleven. Deze steenkrans ligt op relatief grote afstand rondom de 9 meter lange, relatief kleine grafruimte. Deze oost-west georiënteerde ruimte is opgebouwd uit 7 draagstenen in de lengte en één draagsteen in de breedte. Vier dekstenen zijn in tact gebleven, een van de dekstenen van de uit 2 draagsteen-setjes gebouwde ingang ligt nu buiten de steencirkel.
Bis 1932 lag dieses unter einem Hügel verborgen Nur drei Decksteine, zwei Tragsteine, ein Abschluss- und ein Eingangsstein sowie 18 Steine der Umfassung waren obertägig sichtbar. lm Oktober 1932 wurde dieses Grab in einer ersten systematischen Ausgrabung durch Dr. Karl Hermann Jacob-Friesen wissenschaftlich untersucht: Er fand unter dem Hügel ein nahezuvollständig erhaltenes Grab! Insgesamt 35 Steine der Umfassung am Hügelfuß sind erhalten. Dieser Steinkranz zieht sich in relativ großem Abstand um die mit 9 m Länge vergleichsweise kleine Grabkammer. Diese ost-west-orientierte Kammer wird ausjeweils 7 Tragsteinen an den Längsseiten und jeweils einem Tragstein an den Schmalseiten gebildet. Vier Decksteine sind erhalten, einer der Decksteine des aus zwei Tragsteinpaaren gebildeten Zugangs liegt heute außerhalb des Steinkranzes.
 

 

 

 

 

Lokatie (Google Maps): 52°48’53.4″N 7°29’02.4″E

Bewaren

Großsteingrab 15A Düvelskuhlen

Tot 1932 lag dit graf onder een heuvel verborgen. Slechts drie dekstenen, twee draagstenen, een afsluitsteen en een steen bij de ingang waren net als de 18 omringende stenen zichtbaar. In oktober 1932 werd dit graf middels een eerste systematische opgraving door dr. Karl Hermann Jacob-Fresen wetenschappelijk onderzocht. Onder de heuvel vond hij een bijna volledig graf! In totaal zijn er 35 stenen aan de voet van de heuvel bewaard gebleven. Deze steenkrans ligt op relatief grote afstand rondom de 9 meter lange, relatief kleine grafruimte. Deze oost-west georiënteerde ruimte is opgebouwd uit 7 draagstenen in de lengte en één draagsteen in de breedte. Vier dekstenen zijn in tact gebleven, een van de dekstenen van de uit 2 draagsteen-setjes gebouwde ingang ligt nu buiten de steencirkel.
Bis 1932 lag dieses Grab unter einem Hügel verborgen Nur drei Decksteine, zwei Tragsteine, ein Abschluss- und ein Eingangsstein sowie 18 Steine der Umfassung waren obertägig sichtbar. lm Oktober 1932 wurde dieses Grab in einer ersten systematischen Ausgrabung durch Dr. Karl Hermann Jacob-Friesen wissenschaftlich untersucht: Er fand unter dem Hügel ein nahezu vollständig erhaltenes Grab! Insgesamt 35 Steine der Umfassung am Hügelfuß sind erhalten. Dieser Steinkranz zieht sich in relativ großem Abstand um die mit 9 m Länge vergleichsweise kleine Grabkammer. Diese ost-west-orientierte Kammer wird ausjeweils 7 Tragsteinen an den Längsseiten und jeweils einem Tragstein an den Schmalseiten gebildet. Vier Decksteine sind erhalten, einer der Decksteine des aus zwei Tragsteinpaaren gebildeten Zugangs liegt heute außerhalb des Steinkranzes.

 

 

 

 

Lokatie (Google Maps): 52°48’53.4″N 7°29’02.4″E

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Großsteingrab 3C Darpvenner Steine II

Bei Grabungen im Jahr 1807, durchgeführt von Graf Münster-Langelage, konnten unter anderem 112 Tongefäße, 16 Steinbeile, 38 querschneidige Pfeilbewehrungen, Bernsteinperlen sowie Keramikgefäße mit Tiefstichverzierung gefunden werden. Auch in der näheren Umgebung der dicht beieinander liegenden Megalithgräber „Darpvenner Steine II und III“ wurden Grabanlagen aus der jüngeren Geschichte entdeckt, die
Einblicke in die unterschiedlichen Formen Bestattungskultur gewähren.

 

Großsteingrab 3B Darpvenner Steine I

Die Steinkammer der „Darpvenner Steine I“ ist mit einer Größe von 15,5 ax 1,5 m optisch sehr beeindruckend. Die Wandsteine sind fast vollständigíerhalten und der einzige noch aufliegendte Deckstein (im Originalzustand waren es zehn) macht vorstellbar, wie imposant das Megalithgrab nach der Fertigstellung. gewirkt haben muss. Auf dem Weg hierher stößt man auf den Hinweis zur „Hünenburg“ – in dieser Bezeichnung deutet sich die hohe Konzentration an jungsteinzeitlichen Gräbern im Raum Schwagstorf an.

 

Großsteingrab 3D Darpvenner Steine III

Rund 5000 Jahre haben auch an diesem Megagalithgrab der Darpvenner Steine ihre Sauren hinterlassen, wenn es auch besser erhalten ist als sein direkter Nachbar. Lediglich ein tragender Wandstein fehlt, von ehemals vermutlich acht Decksteinen liegen vier in der Kammer. Bei einem der Decksteine zeigen sich auch Zeichen der jüngeren Zeit: ln den vergangenen Jahrhunderten wurden nicht selten sprengversuche unternommen, um die verbauten Findlinge für Landwirtschaft aus dem Weg zu räumen oder sie als Baumaterial zu gewinnen.Der kulturelle Wert der heute unter Denkmalschutz stehenden Anlagen trat dabei in den Hintergrund, wenn auch deutlich wird, wie sich der potenzielle Nutzwert gewandelt hat.

Großsteingrab 2 Jeggen

 Het plan was om het eerste deel van de Straße der Megalithkultur vanaf Osnabrück te rijden. De nummers 1 liggen echter nog binnen de bebouwde kom en voor ik er erg in had was ik ze voorbij. Keren was lastig. Vandaar dat ik deze rit begin met nummer 2: Großsteingrab Jeggen. En die is bijzonder imposant, wàt een grote stenen. Ik vraag me dan weleens af of het niet toch waarschijnlijker is dat reuzen de hunebedden hebben gebouwd 🙂

Großsteingrab 2 Jeggen

Großsteingrab 2 Jeggen. Das Hünengrab Jeggen gehört aufgrund der imposanten Größe der Findlinge und der weithin sichtbaren Lage in der offenen Feldflur zu den meistbeachteten Großsteingräbern im Osnabrücker Land. Bereits 1895 wurde es von der damaligen Provinzialverwaltung angekauft. Seitdem liegt die Pflege und ansprechende Gestaltung der Anlage in den Händen vieler ehrenamtlicher Helfer aus Jeggen und der näheren Umgebung. Die meisten der insgesamt 16 Tragsteine stehen heute noch wıe vor uber 5000 Jahren aufrecht und ragen ungewöhnlich weit aus Boden hervor. Die Decksteine sind ebenfalls vollständig erhalten, allerdings teilweise in das Innere der 17 x 3 m großen Kammer abgerutscht. Bei Pflegearbeiten sind seit 1990 mehrfach vereinzelt Bruchstücke von Tongefäßen, den ehemaligen Grabbeigaben, gefunden worden.

Up |

Up |

  Großsteingrab 2 Jeggen Wurden die Megalithgräber vor Riesen errichtet?

Illustration Olaf Thielsch

 

Voor alle foto’s: Klik HIER

Up |

 

Großsteingrab 3A Dreihauser Steine

Voor de coördinaten in Google Maps zie HIER.
De wand,- en dekstenen van dit grote hunebed zijn op hun plek gebleven, de wandstenen bevinden zich zelfs gedeeltelijk nog in de dezelfde positie als toen ze gebouwd werden. Daarentegen zijn de elf dekstenen door de eeuwen heen voor een groot deel in de open ruimte gezakt. Met de rond 1 cm diepe inkepingen behoren deze stenen van Driehaus tot de zogenaamde ‘kommetjes’,- of ‘schaaltjes’ stenen, die op verschillende plaatsen in Europa te vinden zijn. Anders dan de springgaten, die bij veel grafstenen in de 19de eeuw aangebracht werden, hebben de schaaltjes met name een cultische betekenis en zijn – doordat ze zijn ontstaan in de late steen,- of bronstijd bijna net zo oud als de hunebedden zelf.
Alle Wand- und Decksteine der riesigen Anlage sind vor Ort geblieben, die Wandsteine sind zum Teil sogar in entstehungszeitlicher Lage positioniert. Hingegen sind die elf Decksteine im Laufe der letzten Jahrtausende in die Kammer verrutscht. Mit den flachen, rund 1 cm tiefen Einkerbungen zählen die Driehauser Steine zu den so genannten Näpfchen- oder Schälchensteinen, die sich vielerorts in Europa nachweisen lassen. Anders als die Sprenglöcher, die vielen Großsteingräbern im 19. Jahrhundert wurden, haben die Schälchen kultische bedeutung und sind mit ihrer Entstehungszeit in der späteren Jungstein- oder Bronzezeit beinahe so alt wie die Megalithanlagen selbst.
Großsteinggrab 3A Dreihauser Steine

Ga met de muis op deze foto staan en bekijk de hele serie.

 

17C Lähden-Nord

Dem Betrachter bietet sich auf den erster Blick ein scheinbar heilloses Durchein ander von wahllos. gesetzten Steinen. Doch bei genauerem Hinsehen ist der Bauplan der „Emsländischen Kammer“ noch zu erkennen: ein doppelter Steinkranz, dessen Steine auf der Südseite fast vollständig verloren sind, begrenzte dieses Grab. Eine Besonderheit, die sich nur noch bei dem sehr gut erhaltenen Grab „ln der Kunkenvenne“ in Thuine findet. Von der in Lähden wohl 15jochigen Kammer sind noch einige Tragsteine am Originalplatz vorhanden, zehn der ehemals 15 Decksteine sind erhalten, von denenaber nur noch vier am ursprünglichen Platz liegen. Ein auf vier Tragsteinen liegender Deckstein in der Mitte des Grabs wird als Tordeckstein eines nicht mehr vorhandenen Zugangs gedeutet.
170423 Hunebed 17C (20)
170423 Hunebed 17C (17)
170423 Hunebed 17C (16)
170423 Hunebed 17C (15)
170423 Hunebed 17C (11)
170423 Hunebed 17C (3)
170423 Hunebed 17C (2)

17B Hüven Süd

Die Großsteingräber bestehen aus einer Grabkammer, die aus mächtigen Findlingen errichtet worden ist. Die Tragsteine sind aufrecht in einem Fundamentgraben eingesetzt. Sie haben eine tragende funktion und bilden die Wand der Grabanlage. Um die Außenseite wurde eine feste Felseinpackung gelegt. Dafür ist ein Boschung aus Sand und Erde bis in die Höhe der Oberkante der Träger oder Wandsteine geschichtet. Über die Außenböschung wurden die Decksteine aufdas offeneRechteck der Kammerwand geschoben. Die Last einesDecksteines wurde durch je einen Trägerfindling an den Längseiten der Grabkammer aufgefangen. Die Lücken zwischen den Wandsteinen füllte ein Trockenmauerwerk aus kleinen Felssteinen, so daß eine dichte und innen glatte Kammerwand entstand. Den Boden der Grabkammer bildet ein Pflaster vonnkleinen Felssteinen. Darauf liegt normalerweise eine mehschichtige Steingrusfüllung aus Granitgrus in einer Mächtigkeit von 40-60 cm, die mit dem Keramikmaterial der Kammer durchsetzt ist. Die Öffnung als Zutritt zur Kammer ist in der Regel an einer südlichen Längsseite. Manchmal wird der Eingang durch aus Findlinge gebildeten Gang markiert. Dieser Typ von Steingräbern wird ‘Ganggrab’ genannt. Der Eingang kann durch einen gespaltenenn Findling als Tür verschlossen werden. Bei diesen Grab ist die Kammer gut erhalten. Sie ist Nordost-Südwest orientiert. Der Innenraum hat eine Größe von 5×2 m. Die 8 Trägersteine sind alle vorhanden und liegen in situ, die Decksteine ebenfalls. Das Grab liegt in einen Hügel der 16×22 meter groß ist.
170423 Hunebed 17B (8)
170423 Hunebed 17B (7)
170423 Hunebed 17B (6)
170423 Hunebed 17B (5)
170423 Hunebed 17B (4)

Bewaren

17A Volbers Hünensteine

Mit insgesamt 52 von ursprünglich weit über 100 mehr oder weniger gut erhaltenen Steingräber ist das nördliche Emsland quasi „steinreich“. Zu diesen wenigen ‘sichtbaren „Schätzen“ der Urgeschichte gehört auch das sehr gut erhaltene Grab ‘Volbers Hünensteine’. Mit 11 Jochen, von denen noch 25 Tragsteine stehen und 11 Decksteine erhalten sind, gehört diese Anlage zu den größten Gräbern der Region. Auch die 22 m lange Steinumfassung ist fast komplett vorhanden. Doch der Zahn der Zeit nagt unaufhörlich an dem Grab: Vor wenigen Jahren rutschte einer der Decksteine in die Kammer.  Mit großem Aufwand und modernstem technischen Gerät wurde versucht, den Deckstein in seine ursprüngliche Lage zurück zu manövrieren. Der Erfolg blieb äußerst kurzfristig: Bereits nach wenigen Wochen glitt der Stein erneut in die Kammer, wo er bis heute liegt.
170423 Hunebed 17A (2)
170423 Hunebed 17A (6)
170423 Hunebed 17A (8)170423 Hunebed 17A (9)
170423 Hunebed 17A (13) - Kopie
170423 Hunebed 17A (13)
170423 Hunebed 17A (13)

Bewaren

12B Großsteingrab auf dem Radberg

Ook dit hunebed is gebouwd volgens het plan van de Emslandse Grafkamer. Het is met een lengte van 20 meter en 12 traveeën veruit de grootste. Losse stenen in de buurt van de grafkamer geven aan dat hiier aan de voet van de heuvel ooit een steenkrans moet hebben gelegen. Het complete graf heeft een expansie van ongeveer 24 meter. Zoals duidelijk te zien is, sluiten de grote stenen niet precies op elkaar aan. Om een gesloten ruimte te verkrijgen, werden deze tussenruimtes met zogenaamde muur stapelingen afgesloten. Dit betekent dat kleine stenen zonder specie tussen de ruimtes geklemd worden, net zolang tot er een gladde wand ontstaat. ook de bodem van de graven zijn zorgvuldig afgewerkt: met granietgruis worden ze over een laag kleine rolstenen tot een gelijke vlakte geplaveid, vergelijkbaar met de zogenaamde ‘kinderkopjes’.
12B Auf dem Radberg
12B Auf dem Radberg
12B Auf dem Radberg
12B Auf dem Radberg
12B Auf dem Radberg
12B Auf dem Radberg
12B Auf dem Radberg
 
 
 
 

Bewaren

Großsteingrab 21 LEEG Teufelssteine Bischofsbrück

Er gaat een verhaal dat Satan zijn schatten wilde bewaren onder de drie grote dekstenen, in de 6×1,5 meter grote grafkamer, vandaar de naam. Verschillende wetenschappers hebben zich bezig gehouden met de omheining van het graf. Het is namelijk onduidelijk of die rechthoekig of ovaal is geweest. De oorspronkelijke grootte was 6×40 meter en daarmee wijkt het graf af van de andere megalietgraven in de regio. De inscriptie op één van de stenen is er in de 20e eeuw ingekerfd. Zie ook Wikipedia over dit Hunebed

Bewaren

Großsteingrab 20A De Hoogen Steener

Deze was redelijk makkelijk te vinden, zelfs zò makkelijk, dat we via verschillende routes twee keer bij dit hunebed uitkwamen. 20A dus, in plaats van 20B. De tekst op het bordje:

Het graf ‘De Hoogen Steener'(de Hoge Stenen) is naast het graf Bruneforth (14F) een van de mooiste en grootste Emslandse grafruimtes in Noord Duitsland. De bijzonder lange ruimte werd uit 14 traveeën (tegenover elkaar draagstenen met een dekplaat) en een afsluitsteen opgezet. De toegang tot het graf werd gerealiseerd door een korte gang van 1 travee aan de de zuidelijke lengtekant. De draagstenen hiervan horen tevens bij de resten van de ovale steencirkels. Ook bij dit graf is te zien dat de twee draagstenen aan de zuidelijke lengtewand net als bij de graven in de Klöbertannen (18B) en de Spahnharrenstatte (20B) opgehoogd zijn middels rolkeien. In 1906 werden er tijdens opgravingen vuursteenmaterialen en ca. 150 scherven, waaruit 20 vaten werden gereconstrueerd, gevonden in de grafruimte.