A History of the Near East ca. 3000-323 BC

Om mijn project over het Zoroastrisme goed te onderbouwen, ben ik begonnen in het volgende boek:

This revised edition of A History of the Ancient Near East ca. 3000-323 BC integrates new research from the rapidly developing field of ancient Near Eastern history and greatly expands the guide to further reading from the first edition. The book presents a clear, concise history of the extraordinary multicultural civilizations of the ancient Near East, their political and military events, and their cultures and societies. Beginning with the emergence of writing around 3000 BC, the narrative ranges from the origins of the first cities in Mesopotamia, through the growth of the Babylonian and Hittite kingdoms, to the Assyrian and Persian empires. It ends with the transformation of the ancient Near East by the conquests of Alexander the Great.
This accessible text is accompanied by numerous maps and illustrations, and contains a rich selection of Near Eastern texts in translation. Each chapter also includes key research questions or additional text references, such as passages on the use of the Bible as a historical source, excerpts from the Epic of Gilgamesh, or the Assyrian royal annals, intended to add an additional element of comprehension to the text.

Ik heb me het nooit zo gerealiseerd, maar toen Abraham uit Ur wegtrok en de Joden honderden jaren later uit Egypte trokken, toen was het een chaotische periode. Vanuit de Bijbelvertellingen op school etc had ik altijd het gevoel– ook al wist ik beter- dat dit allemaal speelde in de begintijd, niet zo lang na de schepping. Maar in de regio waren al duizenden jaren verstreken met goed gedocumenteerde geschiedenis, met grote koninkrijken. Mittani bijvoorbeeld, wie heeft daar ooit van gehoord? Het verandert je kijk op de Bijbel behoorlijk. Een ander boek dat ik binnenkort ga bespreken, doet dat nog meer. Wordt vervolgt.